Rörelse & Utveckling Organisationskonsulter

Vi stöder och utvecklar chefer, ledare och organisationer, och leder möten och grupprocesser.

Idéburna organisationer, myndigheter, förvaltningar och företag.

 

i blickfånget


Våra konsulttjänster

Chefshandledning och chefsutveckling

Ledarskap och chefsroll, kommunikation, kris- och konflikthantering, leda förändringsarbete, självkännedom och personlig utveckling i rollen. Läs mer →

Ledningsgrupper, team och arbetslag

Konsultstöd och handledning kring bland annat uppdrag och mandat, roller och ansvar, kommunikation och arbetsformer. Läs mer →

Ledning av möten,
workshops och seminarier

Kring gemensamma visioner, mål och arbetsformer, verksamhetsutveckling, kommunikation och samverkan. Läs mer →

Organisationsutveckling, 
förändringsarbete

Utvecklingsinsatser, förändringsprojekt och utvärderingar kring strategier och framtidsfrågor, styrning och ledning, verksamhetsutveckling m.m. Läs mer →


 
 
"All förändring leder inte till utveckling, men all utveckling kräver förändring."

FÖRÄNDRINGSNAVIGATÖREN (2002)
 
 

kontakta oss

info@rou.se
0708-11 11 41

besök oss

Kungsgatan 66
111 22 Stockholm

 

Sociala medier

 

nyhetsbrev

Ta del av nyheter, inbjudningar och artiklar från oss.