Chefsutvecklingsprogram hösten 2018

Nya redskap i chefsrollen.

Programmet omfattar sex heldagar med start den 6-7 september 2018. Avgiften är 22 000 kr Då ingår skriftligt deltagarmaterial, lunch, samt för- och eftermiddagskaffe vid samtliga tillfällen. Tillkommer moms. Deltagaravgiften faktureras i förskott med 30 dagars betalningsvillkor. Eventuell logi ordnas av deltagaren själv.

Anmälan är bindande. Vid avbokning mellan åtta och fyra veckor före programstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning senare än fyra veckor före starten sker ingen återbetalning.

 

Anmälan