Egna böcker.png
 

Det finns fortfarande möjlighet att beställa flera av de böcker och publikationer vi gett ut.

Förändringsnavigatören. Om att planera och leda utvecklingsprocesser inom en organisation eller verksamhet. Greger Hjelm, R&U Förlag 2002. 272 kr.

Arbeta konsultativt. Om grunderna i ett konsultativt arbetssätt, olika konsultroller, och viktiga förhållningssätt i mötet med en kund eller klient. Greger Hjelm, R&U Förlag 1998. 236 kr.

Strategi för framtid. En praktisk handledning för dig som vill hjälpa din organisation att på ett metodiskt sätt bearbeta frågor kring framtid och strategi. Greger Hjelm, R&U Förlag 1996 (2002). 200 kr.

Kartbok för idéburna. Bilder och modeller kring motivation och drivkrafter, organisationers livscykler, styrning och ledning, organisationskultur, strategiarbete m.m. Mats Lindgren/Greger Hjelm, Kairos Publishing 1995. 150 kr.

Beställ genom e-post till info@rou.se. Frakt och moms tillkommer.