Ny samarbetspartner och kollega

Sedan den 1 februari 2019 är Heléne Zachrison ny samarbetspartner och kollega i Rörelse & Utveckling. Heléne har en lång och gedigen erfarenhet av ledar- och teamutveckling, förändringsledarskap, coaching och processledning.

Read More
Greger Hjelm
Podd: Att lyssna på organisationen

En nyckel till att utveckla organisationer är att lyssna till medarbetarna och förstå vad som egentligen pågår inom organisationen. Att hitta de bakomliggande orsakerna som hindrar respektive medverkar till utveckling. I den här podden samtalar organisationskonsulterna Love Lönnroth och Greger Hjelm om hur man t ex i rollen som konsult eller chef kan bli bättre på att lyssna på en organisation. Bland annat att vara medveten om hur det egna förhållningssättet kan påverka resultatet, och att lägga bort sina egna värderingar i mötet med organisationen.

Read More
Kream Produktionsbyrå
Utmana dina föreställningar

Din organisation fungerar inte som du tror!
Allt fler organisationer präglas idag av en stor rörlighet och oförutsägbarhet, där en mängd faktorer samspelar och påverkar dess utveckling. Samtidigt är många chefer, ledare och andra kvar i föreställningen att organisationer är relativt stabila till sin karaktär, och kan överblickas, styras och kontrolleras uppifrån.

Read More
Greger Hjelm