Artikel: Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter. En av utgångspunkterna var att organisationer inte överlever på grund av sin stabilitet utan genom sin flexibilitet och omställningsförmåga, vilket innebär att varje organisation regelbundet behöver jobba med sin egen utveckling.

Men vad är det som medverkar till verklig förändring och utveckling? Det finns många erfarenheter att hämta från tjugo års arbete. Bland dem har några lärdomar blivit särskilt tydliga för oss. Ta del av dem i vår artikel (som du kan ladda ner här) och låt dem utmana dina egna tankar kring ledarskap, förändring och utveckling.

Kream Produktionsbyrå