Intervju om ledarskap och medarbetarskap

 

Love Lönnroth, Karlöf Consulting, och Greger Hjelm, Rörelse & Utveckling, samtalar kring bland annat "samspelsledarskap", och om olika utmanande paradoxer som dagens chefer och ledare har att hantera. Lyssna på intervjun här.

 
 
 
Kream Produktionsbyrå