Utmanande hitta sin chefsroll

artikel 1.jpeg

Alltid roligt att få dela erfarenheterna kring rolltagande i en organisation. Senast vid seminariet för några veckor sedan kring chefsrollen. 

Några av utgångspunkterna som diskuterades:

  • Dagens komplexa organisationer skapar svårigheter när vi skall kliva in i en roll
  • Roller formas främst i samspel med andra, och är resultatet av en process i flera steg
  • Hur jag som individ uppfattar min egen roll beror i hög grad på hur jag tolkar sammanhanget
  • Formella befattningsbeskrivningar eller organisationsscheman har begränsad betydelse
  • Rollerna i en organisation förändras hela tiden, vilket ställer särskilda krav på flexibilitet och lyhördhet hos den enskilda individen

Fortsättning följer. Rolltagande är ett tema som troligtvis kommer uppmärksammas allt mer framöver.

/ Greger Hjelm, organisationskonsult

Kream Produktionsbyrå