Låt dig inspireras av våra artiklar!

 

Nu har vi flera nya artiklar på sidan Artiklar & metodtips. Om hur du kan vässa din förmåga att genomföra ett konsultativt samtal, hur fokus på frågan "varför" bidrar till långsiktiga resultat för en organisation, och om tre centrala perspektiv för gemensam förståelse och samordning inom en grupp eller en organisation.

Vi lägger regelbundet upp material kring förändringsarbete, ledarskap och organisationsutveckling, och tips på övningar och metoder kring att leda möten, samtal och utvecklingsprocesser.

 
Greger Hjelm