Podd: Att lyssna på organisationen

 

En nyckel till att utveckla organisationer är att lyssna till medarbetarna och förstå vad som egentligen pågår inom organisationen. Att hitta de bakomliggande orsakerna som hindrar respektive medverkar till utveckling. I den här podden samtalar organisationskonsulterna Love Lönnroth och Greger Hjelm om hur man t ex i rollen som konsult eller chef kan bli bättre på att lyssna på en organisation. Bland annat att vara medveten om hur det egna förhållningssättet kan påverka resultatet, och att lägga bort sina egna värderingar i mötet med organisationen. Podden hittar du här.

 
 
Love Lönnroth och Greger Hjelm

Love Lönnroth och Greger Hjelm

 
Kream Produktionsbyrå