Chefsutveckling (liten) (ställd).jpg

Chefsutveckling och chefshandledning

Ledarskap och chefsroll, kommunikation, kris- och konflikthantering, leda förändringsarbete, självkännedom och personlig utveckling i rollen.

 • Individuell handledning och utvecklingsstöd

 • Kurser och inspirationsseminarier
 • Utbildningsinsatser och utvecklingsprogram
Ledningsgrupper (liten) (ställd).jpg

Ledningsgrupper, team och arbetslag

Utvecklingsarbete och handledning kring:

 • Uppdrag och mandat
 • Roller och ansvar
 • Mål och strategier
 • Kommunikation, samspel och arbetsformer
 • Krishantering
Ledning av möten (liten) (ställd).jpg

Ledning av möten, workshops och seminarier

Kring gemensamma visioner, mål och arbetsformer, verksamhetsutveckling och planering, kommunikation och samverkan.

Särskild storgruppsmetodik medger möten och processer med många deltagare.

Bland våra större arbetsmodeller:

 • Dialogkonferens (artikel)
 • Open Space
 • Future Search
 • Strategic visioning
Organisationsutveckling (liten) (ställd).jpg

Organisationsutveckling, förändringsarbete

Utvecklingsinsatser, förändringsprojekt, utvärderingar.

 • Strategi och framtidsfrågor
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsutveckling
 • Mål, uppföljning och utvärdering
 • Medarbetarskap och chefsroll
 • Arbetsmiljö och arbetsklimat

Kontakta oss

Du når oss på telefon 0708-11 11 41 eller info@rou.se för mer information om våra konsulttjänster.

 

Råd inför ett utvecklingsarbete

Planerar ni att starta ett utvecklings- eller förändringsarbete i organisationen, ledningsgruppen eller arbetslaget? Och tänker ni eventuellt ta hjälp av en konsult. Vi har några råd på vägen.