Greger Hjelm, organisationskonsult

0708-11 11 41
greger.hjelm@rou.se

Greger Hjelm, organisationskonsult, utbildare och chefsutvecklare sedan många år. Examen i ledarskap och konsultation på systemisk grund, uppskattad föreläsare och processledare, författare till ett flertal böcker kring ledarskap, organisationsutveckling och förändringsmetodik. VD och ägare till Rörelse & Utveckling.

 

Konsulter och samarbetspartners

Helene Z (beskuren) (liten).jpg
 

Heléne Zachrison, organisationskonsult Mod att Leda
Heléne har en lång och gedigen erfarenhet av ledar- och teamutveckling. Från egna chefsuppdrag till organisationskonsult 2007 med fokus på ledarutveckling och förändringsstöd i olika former.
0735-46 56 10
helene@modattleda.se

Kim.jpg
 

Kim Ruthberg, organisationskonsult
Ledningsgruppsutveckling, organisationsutveckling, teambuilding, kommunikation, krishantering. Coaching av chefer, grupper och medarbetare.
073-180 31 87
kim@kimruthberg.se

Anna Gilbe.jpg
 

Anna Gilbe, organisationskonsult
Handledare och coach. Individ-, grupp-, ledar- och verksamhetsutveckling. Kommunikation, samverkan, konflikthantering.
070-787 82 36
insikt.gilbe@telia.com

Richard Rejsjö (beskuren).jpg
 

Richard Rejsjö, organisationskonsult
Individer, grupper och organisationer i förändring. Terapi och krisstöd. Föreläsningar kring bland annat motivation, värderingar och förändring.
070-797 07 50
richard@pergradus.se

Charlotte Brolin.jpg
 

Charlotte Brolin, organisationskonsult Contexta Consulting
Ledarskaps- och organisationsutveckling i både privat och offentlig sektor. Coaching, krishantering, processledning och utvecklingsinsatser till ledningsgrupper. 
0733-740 400
charlotte@contextaconsulting.se

Contexta Consulting, organisationskonsulter
Ledar-, team- och organisationsutveckling med utgångspunkt i ett systemiskt synsätt och arbetssätt. Kontors- och möteslokaler på Kungsgatan 66 i Stockholm där Rörelse & Utveckling också har sitt säte.