"Organisationer överlever inte genom sin stabilitet, utan genom sin förändringsförmåga"

Rörelse & Utveckling AB etablerades 1996. Vi stöder och utvecklar chefer, ledare och organisationer, samt leder möten och grupprocesser. Vårt namn är valt för att vi vill bidra till förändringsförmåga och "rörelse" hos de organisationer och grupper vi möter, och att detta medverkar till långsiktig förnyelse och "utveckling".

uppdragsgivarna finns främst inom idéburen och offentlig sektor

  • Folkrörelser och intresseorganisationer
  • Idrottsrörelsen
  • Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer
  • Studieförbund och folkhögskolor
  • Biståndsorganisationer
  • Kyrkor och samfund
  • Kommunala förvaltningar och statliga myndigheter
  • Universitet och högskolor

Det finns flera viktiga perspektiv och utgångspunkter som genomsyrar allt vårt arbete. Vi har sammanfattat dem under rubriken Vårt synsätt.

Vi finns mitt i centrala Stockholm tillsammans med Contexta Consulting. Här tar vi emot både individer och grupper för möten, handledning och konsultation.

 

Rörelse & Utveckling Organisationskonsulter AB
Kungsgatan 66, 111 22 Stockholm

Telefon 0708-11 11 41
E-post info@rou.se

Företaget har sitt säte i Stockholm.
Organisationsnummer 556260-0014

 

Greger Hjelm
Organisationskonsult
0708-11 11 41
greger.hjelm@rou.seKonsultnätverk

Charlotte Brolin, Organisationskonsult
Anna Gilbe Organisationskonsult
Richard Rejsjö Organisationskonsult
Kim Ruthberg Organisationskonsult
Contexta Consulting Organisationskonsulter