1. Vad är syftet?

Tänk igenom vad utvecklingsarbetet skall det leda till konkret. Vad vill ni uppnå? När? Och vilken långsiktig nytta skall det vara för organisationen?
 

2. Vem är ”beställare”?

Klargör vem som är formellt ansvarig för projektet. Det är viktigt att vara tydlig med vem som har beslutat att ett utvecklingsarbete skall genomföras, och som är beredd att ta ansvar för slutresultatet.
 

3. Vilka är intressenterna?

Vilka individer, grupper eller andra berörda kan behöva involveras i processen för att ni skall nå ett bra resultat?
 

4. Resurser och ramar?

Reflektera över vilka resurser som behövs för att genomför projektet. Det kan vara tidsmässiga, kompetensmässiga eller ekonomiska resurser. Inte minst underskattas ofta den tid som behöver avsättas av individer och grupper för att man skall uppnå ett kvalitetsmässigt bra resultat.
 

5. Extern hjälp?

Fundera om ni kan ha hjälp av en konsult eller annan extern resursperson under utvecklingsarbetet, eller under delar av det, och hur ert konkreta behov av stöd ser ut. En konsult kan t ex användas som processledare, bollplank, vägledare eller avlastare under processen.


6. Hur är inställningen till konsulter?

Innan ni beslutar er för att anlita en konsult bör ni fundera över hur inställningen till konsulter ser ut inom organisationen. Om det finns någon obefogad misstro, rädsla eller okritisk respekt för konsulter kan detta påverka processen och samarbetet med konsulten negativt.
 

7. Tänk igenom förväntningar och ansvar!

Vad är viktigt för er i samarbetet med en konsult? Hur ser ni t ex på etik, samarbetsformer och ansvar? Försök vara tydlig med vad ni vill att konsulten skall göra respektive inte göra, och hur ni ser på er egen roll under samarbetet.
 

8. var noga i valet av konsult!

När ni har kartlagt vad ni förväntar er av ett samarbete har ni en bra grund för att avgöra vilken kompetens som behövs för att nå ett bra resultat. I rekryteringen kan det vara klokt att ta referenser till hjälp, men avsätt också tid för personliga möten med olika konsulter för att bilda er en uppfattning om vem som kan vara lämplig och vem ni vill samarbeta med. Samarbetet bygger till stor del på personliga relationer och förtroenden.

 
stock-photo-business-meeting-and-brainstorming-in-modern-office-430723774.jpg