Vad bidrar till konkreta utvecklingssteg

... hos en organisation, grupp eller individ?

A. Förändring på djupet kräver att man utforska sambandet mellan många olika delar och perspektiv i det sociala system som en individ, grupp eller organisation utgör eller ingår i. Komplexiteten ökar, men bidrar samtidigt till större förståelse kring helheten, och till betydligt fler möjligheter och handlingsalternativ. Vi kallar det för ett systemiskt förhållningssätt. 

B. De ”språk” som vi som individer eller organisationer använder när vi kommunicerar – och de "berättelser" vi omger oss med kring oss själva, kring andra, och kring världen omkring oss – påverkar i hög grad hur vi upplever (tolkar) världen, verkligheten och oss själva. Inte sällan behöver vi förändra detta språk och dessa berättelser för att utvecklas och komma ett steg vidare.

C. Genom ett värdesättande förhållningssätt (appreciative inquiry) – som innebär att identifiera och bekräfta individens, gruppens och organisationens styrkor och resurser, och uppmärksamma det som redan fungerar – stärker man tillit och handlingskraft i ett förändringsarbete, och undviker ett allt för stort problemfokus.

D. Dialog och reflektion är viktiga inslag i allt utvecklingsarbete. När människors olika perspektiv möts och prövas mot varandra bidrar de till fördjupad förståelse för det sammanhang man finns i och de uppgifter och utmaningar man har att hantera.

E. Individens utveckling är lika viktig som gruppens eller organisationens, och behöver få utrymme i en förändringsprocess. Individer och organisationer utvecklas ”hand-i-hand”. Den enes förändring en förutsättning för den andres.

Ladda ner som artikel.

Nyfiken på mer om hur vi tänker? Kontakta oss!

 

 

Några litterära inspirationskällor

Reinventing organizations (svenska)
Laloux, F.
Liber, 2017

Reflekterande processer
Andersen, T.
Studentlitteratur, 2011

Systemiskt ledarskap och organisationsutveckling
Hornstrup, C. m fl.
Studentlitteratur, 2012

Uppskattande samtalskonst
Bergman, S. Blomqvist, C.
Studentlitteratur, 2012

Making Social Worlds
Pearce, W. B.
Wiley, 2009

Ledning och förståelse
Sandberg, J. Targama, A.
Studentlitteratur, 1998

Systemisk intervjuteknik
Tomm, K.
Studentlitteratur, 2013

Psykoterapins förnyare
Abrahamsson, E. Berglund, G.
Studentlitteratur, 2013

Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Bolman/Deal
Studentlitteratur, 2014